Translation

infoMeterModeAltitudeMsg
English
Key English Ukrainian
infoMeterModeDurationTitle Duration Тривалість
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Тривалість подорожі, по можливості без урахування зупинок.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Тривалість подорожі
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Тривалість подорожі, включаючи всі перерви але не враховуючи зупинки.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Енергія
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Енергія, витрачена під час подорожі, враховуючи ККД та BMR.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Ефективність (кумулятивна)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Частина енергії, якої було б достатньо щоб пройти тим же ж маршрутом, рухаючись з постійною швидкістю рівною середній. Чим більше значення - тим краще.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Підйом
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Сумарний набір висоти (підйом).
infoMeterModeDescentTitle Descent Спуск
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Сумарна втрата висоти (спуск).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Петляння
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Вимірює відхилення сліду від прямої лінії, тобто як часто він заповнює площину замість створення прямої лінії. Нижче зазвичай краще.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Висота
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Висота над рівнем моря — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Зауважте: Це значення деколи може запізнюватися через неминучі затримки цифрової фільтрації.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Похилість
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Нахил (градієнт) – вказує на відхилення рівня поверхні від горизонтального нуля. Вищі значення відображають крутіший підйом, від'ємні означають спуск.

Зауважте: Це значення може запізнюватися близько хвилини через неминучі затримки, викликані фільтрацією значень.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Швидкість
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Швидкість — Поточна, Максимальна і Середня.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Вертикальна швидкість
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Швидкість підйому (додатні значення) чи спуску (від'ємні значення) — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Зауважте: Це значення може запізнюватися через неминучі затримки, викликані фільтрацією значень.
infoMeterModePaceTitle Pace Темп
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Темп (зворотня швидкість) — Поточний, Максимальний та Середній.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Прискорення
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Ступінь зміни швидкості — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Від'ємні значення позначають сповільнення.
infoMeterModePowerTitle Power Потужність
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Потужність вираховується із сили тяги, змін висоти та ін. — Поточна, Максимальна та Середня.

Від'ємні значення відображають набір потужності, наприклад при спусках чи гальмуванні.

Коли у ккал/год чи кДж/год, у профіль також записується ефективність та основний обмін речовин (BMR).

Зауважте: Це значення може відставати до хвилини через затримки, зумовлені фільтруванням значень.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Середня поточна потужність
Key English Ukrainian
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Завжди слідкуйте за ситуацією на дорозі.
disclaimerTitle Disclaimer Дисклеймер
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Далеко звідси
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Шкода, та ця функція не підтримується цим пристроєм
fence_name_default My Place Моє місце
generalError Some error occurred. Please try again. Сталася невідома помилка. Спробуйте ще раз.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit З'єднати із Google Fit
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 Мапи HERE
🔹 Без реклами
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Режим авто-паузи буде вимкнено
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Режим авто-паузи буде переключено в Розслаблений режим
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Ступінь зміни швидкості — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Від'ємні значення позначають сповільнення.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Прискорення
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Висота над рівнем моря — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Зауважте: Це значення деколи може запізнюватися через неминучі затримки цифрової фільтрації.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Висота
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Сумарний набір висоти (підйом).
infoMeterModeAscentTitle Ascent Підйом
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Середня потужність рахується упродовж активності, не враховуючи інтервали без потужності чи з дуже малою потужністю (спуск, гальмування, рух по інерції).

Під час напружених тренувань це буде ваша порогова функціональна потужність (Functional Threshold Power).
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Середня поточна потужність
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Також називають каденс. Кількість обертів педалей за хвилину, частота педалювання.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Ритм
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Поточний час доби.
infoMeterModeClockTitle Clock Годинник
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Сумарна втрата висоти (спуск).
infoMeterModeDescentTitle Descent Спуск
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Пройдена відстань.
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Повний шлях пройдений від початку використання профіля.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Одометр

Loading…

a year ago
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Has been translated

Previous translation was "Висота над рівнем моря — Поточна, Максимальна та Мінімальна. Зауважте: Це значення деколи може запізнюватися через неминучі затримки цифрової фільтрації.".

Fix string

Reset

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeAltitudeMsg
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-uk.xml, string 1052