Translation

pref_screenWaveOnOffMode_summary
English
Key English Ukrainian
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Застосовувати темну або світлу тему залежно від освітленості навколо
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Тримати екран увімкнутим
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Екран не буде вимикатися поки використовується програма
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Дозволити вимикання при бездіяльності
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Дозволити вимикання через кілька хвилин бездіяльності
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Триматися поверх екрану блокування
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Програма буде видимою навіть якщо пристрій було заблоковано
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Кишеньковий режим
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Всі профілі) Використовувати сенсор наближення для вимикання екрана коли він не потрібен
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Режим жесту
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Погасити та заблокувати екран, двічі махнувши перед ним рукою. Те саме для розблокування.
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Задзвеніти під час зупинки
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Дзвонити автоматично дзвінком також якщо швидкість впала до нуля
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Вимкнути кнопку дзвінка
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Вимкнути активацію дзвінка при натисканні на спідометр
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Вимкнути аудіо фокус
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Продовжувати генерування звуків навіть якщо аудіо фокус втрачено (через появу системного повідомлення або іншої програмки)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Примусово вмикати динаміки
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Увага! Експеримент, може не працювати. Спробувати перекидати всі звуки на динаміки навіть коли ввімкнено навушники, крім голосових дзвінків.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Крякалка на дзвінку
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Понизити звук крякалки на час активування дзвінка
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Перезапустити після перезавантаження
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Всі профілі) Відновити запис після примусового перезавантаження пристрою, якщо є більше 10% заряду
pref_resetPrompt_title Reset prompt Підтвердження скидання
Key English Ukrainian
pref_roaring_type_entries_1 Beep Біп
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Вертоліт
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Електричка
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Тип
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Дозволити вимикання через кілька хвилин бездіяльності
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Дозволити вимикання при бездіяльності
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Екран не буде вимикатися поки використовується програма
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Тримати екран увімкнутим
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Всі профілі) Використовувати сенсор наближення для вимикання екрана коли він не потрібен
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Кишеньковий режим
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Погасити та заблокувати екран, двічі махнувши перед ним рукою. Те саме для розблокування.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Режим жесту
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Попередження прозвучить після суттєвого переміщення, якщо запис було призупинено
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Забута пауза
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Увімкнути
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Звук зворотнього відліку перед відновленням сліду (... 3, 2, 1, СТАРТ!)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Зворотній відлік
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Сигналізувати звуком про вхід або вихід із приватної зони
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Прив. зона
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) Сигнал про рівень сигналу GPS (хороший, поганий)
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS
pref_soundeffects_proximity_summary Click sound when proximity sensor is tripped Клацання при спрацюванні сенсора наближення

Loading…

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Погасити та заблокувати екран, двічі махнувши перед ним рукою. Те саме для розблокування.".

Fix string

Reset

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_screenWaveOnOffMode_summary
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-uk.xml, string 793