Translation

dialogTracksDeleteMessage
English
Key English Ukrainian
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Ви дійсно хочете вилучити приватну зону?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Ви дійсно хочете вилучити приватну зону %1$s?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Відстань %1$.3f %2$s
Тривалість %3$s
(%4$s)

Трек виглядає надто коротким. Зберегти його?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Увага: йде запис треку, і зараз він буде припинений.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Вилучити профіль
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Увага: Ця дія вилучить всі дані профілю та статистику. Збережені треки все ж залишаться.

Дійсно вилучити профіль %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Новий профіль
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Налаштування нового профілю будуть скопійовані з активного на даний момент
dialogProfileEditTitle Edit profile Редагувати профіль
dialogProfileEditTotals Totals: Підсумки:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Скинути підсумки профіля?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Перемкнути профіль
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Триває запис треку. Точно перемкнутися на %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Вилучити треки
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Увага: цю дію неможливо скасувати.

Вилучити обрані треки?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Увага: Цю дію неможливо скасувати.

Вилучити трек %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Продовжити трек
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Запис треку активний. Спочатку вимкніть або призупиніть запис GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Профіль %1$s не порожній. Скиньте його спочатку.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Активний профіль буде переключено з %1$s на %2$s. Продовжити?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Профіль %1$s, під яким було створено цей трек, більше не існує. Продовжити в поточному профілі %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? трек буде відновлено у профілі %1$s. Продовжити?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Сталися невідомі помилки. Спробуйте ще раз.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Відновлюю, прошу зачекати…
dialogTracksShareTitle Share tracks Поділитися треками
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Сталася невідома помилка. Спробуйте ще раз.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Не можна поділитися більше ніж сотнею треків за раз.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Визначення місцезнаходження вимкнуте
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Ви не зможете повноцінно користуватися програмою без доступу до місцезнаходження.

Переконайтеся, що визначення місцезнаходження працює і встановлене на найвищу точність.

Відкрити налаштування місцезнаходження?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Проблеми з барометричною висотою
Key English Ukrainian
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Додатку потрібен доступ до пам’яті, щоб він міг зберігати або відновлювати ваші треки та налаштування.

Без дозволу ви не зможете переглядати історію своїх треків і можете втратити дані.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Доступ до сховища даних
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Термо-барометр покладається на покази вуличної температури для підвищення точності.

Не використовуйте його у закритих або вентильованих приміщеннях, в автомобілях та літаках.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Зауваження
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Увага: Цю дію неможливо скасувати.

Вилучити трек %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Нотатки
dialogTrackEditTitleHint Title Назва
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Сталися невідомі помилки. Спробуйте ще раз.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? трек буде відновлено у профілі %1$s. Продовжити?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Запис треку активний. Спочатку вимкніть або призупиніть запис GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Профіль %1$s, під яким було створено цей трек, більше не існує. Продовжити в поточному профілі %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Профіль %1$s не порожній. Скиньте його спочатку.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Активний профіль буде переключено з %1$s на %2$s. Продовжити?
dialogTrackResumeTitle Resume track Продовжити трек
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Відновлюю, прошу зачекати…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Увага: цю дію неможливо скасувати.

Вилучити обрані треки?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Вилучити треки
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Індекс (повністю)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Тільки GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Не можна поділитися більше ніж сотнею треків за раз.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Сталася невідома помилка. Спробуйте ще раз.
dialogTracksShareTitle Share tracks Поділитися треками
dialogTrackUploadActivityType Activity type Тип активності
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Поділіться своєю думкою…
dialogTrackUploadPlatform Online service Мережевий сервіс
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Підготовка даних треку…
dialogTrackUploadSending Sending… Надсилання…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Поділитися знову
dialogTrackUploadShareButton Share Поділитися
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Добирання

Loading…

User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsUkrainian

a month ago
User avatar volodiaz78

Translation changed

Urban Biker / StringsUkrainian

2 years ago
3 years ago
4 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTracksDeleteMessage
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-uk.xml, string 272