Translation

trackUploadDescriptionDefault
English
Key English Czech
prefMapDiskCacheAgeEntries_2 10 days (default) 10 dnů (výchozí nastavení)
prefMapDiskCacheAgeEntries_3 15 days 15 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_4 30 days 30 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_5 45 days 45 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_6 60 days 60 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_7 90 days 90 dnů
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
svgCopyright Created with Urban Biker Vytvořeno aplikací Urban Biker
trackUploadDescriptionDefault Tracked using Urban Biker mobile app Tato aktivita byla zaznamenána mobilní aplikací Urban Biker
trackUploadActivityTypes_0 Bike Kolo
trackUploadActivityTypes_1 Run Běh
trackUploadActivityTypes_2 Walk Chůze
trackUploadActivityTypes_3 Hike Túra
trackUploadActivityTypes_4 Swim Plavání
trackUploadActivityTypes_5 Surf Serfování
trackUploadActivityTypes_6 Sail Plachtění
trackUploadActivityTypes_7 Skateboard Skate
trackUploadActivityTypes_8 Ski Lyžování
trackUploadActivityTypes_9 Snowboard Snowboard
trackUploadActivityTypes_10 Other Jiné
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (výchozí nastavení)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Taáto aktivita byla zaznamenána mobilní aplikací Urban Biker

Loading…

User avatar kny2tl

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

3 months ago
User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Tracked using Urban Biker mobile app Táto aktivita byla zaznamenána mobilní aplikací Urban Biker Urban Biker
Urban Biker Urban Biker Urban Biker

String information

Key
trackUploadDescriptionDefault
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1268